אביב קלר

אמן בוגר בצלאל ובי”ס התחנה לציור ריאליסטי, חי ועובד בתל-אביב. עובד בשני מדיומים עיקריים: שמן ורקמה. עבודות הרקמה של קלר מתבססות על שפה אישית פרי פיתוחו, המבוססת על הכלים שרכש כצייר ריאליסטי – כשהמחט מחליפה את המברשת והחוטים את הצבעים. הטכניקה מתכתבת עם מלאכת הרקמה העתיקה, ובו בעת מציעה חידוש שחורג מגבולות המסורת. העבודה על כל יצירה עמלנית ונמשכת מספר חודשים. בבסיס עבודותיו נמצא ציור הנוף, המשמש אותו לבחינה של היבטים ציוריים ומצבים תודעתיים.

X