מתי אלמליח

אמן הפועל במדיום הצילום, זוכה במלגות מטעם קרן אמריקה ישראל וקרן רוטשילד. עבודותיו נמצאות באוסף שוקן, אוסף כנסת ישראל, אוסף רשת סוהו-האוס ואוסף הקרן החדשה. אלמליח מרבה לעבוד עם דימויים מארכיונים משפחתיים, והים הוא מוטיב חוזר בעבודותיו – הוא מייצג עבורו מרחב גיאוגרפי הקשור לעיר סאפי, מולדתו של אביו במרוקו, אך גם מקום רגשי של שתיקה והדחקה. 

X