LIOR AMSTERDAM DESIGN | יש מאין

שולחן צד מחלל נגטיבי יציקת בטון
100X50X70 ס''מ

אני מבקש להמחיש ולהעצים את החלל הנגטיבי שמתקיים בכיסא בהעדר היושב/ת. באמצעות יציקת חומר אל תוכו, אני מבקש להראות את הפוטנציאל הקיים בבחירה להתייחס לנפח שלילי כחלק מתהליך עיצוב ויצירה חדשים. במקרה זה התוצר הוא שולחן צד המשמר בתוכו את זכר הכיסא וממחיש את תוכנו הנעדר.

כסא מקורי: MEM POLYPROPYLENE, KRISTALIA.

    3,700 

    1 במלאי

    - +

    You may also like

    X